1450867_406299302860837_1377602986660913766_n

آخرین لحظات

از آرمان امیری فئودور داستایوفسکی، نویسنده روس در سن ۲۸ سالگی به علت فعالیت‌های سیاسی به اعدام محکوم شد اما در...
1959279_384771765013591_1222350378728797223_n

در انتظار اعدام

درب سلول باز شد و خط نور از داخل راه رو با ورود سرباز عریض‌تر می‌شد. سرباز آرام آرام گام برمی‌داشت، گویی به زحمت و...