111

مشکلات روانی و عقب ماندگی ذهنی محکومین به اعدام در آمریکا

تحقیق پروفسور رابرت اسمیت و همکارانش در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه نورث کارولینا بر روی آخرین ۱۰۰ محکوم اعدام شده در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در امریکا نتایج تکان‌دهنده‌ای داشت: تقریبا نه نفر از هر ده فرد اعدام شده به حداقل یک (و اغلب چند) گروه زیر تعلق داشتند: عقب ماندگی ذهنی داشتند، جوان‌تر از بیست بیشتر بخوانید

o-PRISON-BARS-facebook

(آیا مجازات اعدام آمار قتل را کاهش می‌دهد؟ (نظرات جرم شناسان برجسته

«مجازات اعدام برای قرن‌ها همواره با شدت بیشتر در جهت کنترل جرم و جنایت همراه بوده است. سوال اینجاست که چرا کماکان جرم اتفاق می‌افتد؟ دلیل این مسئله این است که کشمکش بین نیروهای غریزی انسان علی‌رغم ادعای قانون، ثابت و درحال تعادل نیستند.» – آلبرکامو اثر بازدارندگی مجازات اعدام در مقایسه با مجازات حبس بیشتر بخوانید