10

جی جان، اولین کسی که در آمریکا به وسیله‌ی گاز سیانور اعدام شد.

اگرچه در اواسط قرن نوزدهم، برخی ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام را منع کردند، اما نیمه اول قرن بیستم را می‌توان به عنوان شروع دوره موفقیت اصلاحات در قوانین آمریکا تلقی کرد. از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۷، شش ایالت به طور کامل مجازات اعدام را برچیدند و سه ایالت، مجازات اعدام را محدود به جرایم نادر از قبیل خیانت به کشور و مشارکت درقتل درجه اول بر اساس قوانین اجرایی و رسمی کردند. اگرچه این اصلاحات عمر زیادی نداشتند. جو و شرایط نابسامانی در ایالات متحده حکمفرما بود به طوری‌که مردم در اضطراب تهدید انقلاب، تحت تأثیر انقلاب روسیه به سرمی‌بردند. مضاف بر این، آمریکا تازه در جنگ جهانی اول وارد شده بود و به دلیل اینکه احزاب سوسیالیست اولین چالش را برابر چشمان نظام سرمایه‌داری قرار داده بود، شدت مناقشه بسیار بالا بود. در نتیجه پنج ایالت از شش ایالت دوباره قوانین مجازات اعدام را در سال ۱۹۲۰ وضع کردند.

در سال ۱۹۴۲، استفاده از گاز سیانور توسط ایالت نوادا به عنوان روشی انسانی‌تر برای مجازات اعدام معرفی شد. جی جان اولین مجرمی بود که از طریق گازهای کشنده اعدام شد. مجریان اعدام سعی در وارد کردن گاز سیانور به سلول‌های بدن او در زمانی که او در خواب بود، کردند ولی این امر غیرممکن بود در نتیجه اتاقک گاز ساخته شد.

از دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ یک روند شروع دوباره در استفاده از مجازات اعدام به وقوع پیوست. بخشی از این مسئله تحت تأثیر نوشته‌های جرم شناسان بود که بر سر این موضوع که مجازات اعدام یک تدبیر اجتماعی الزامی بوده، بحث می‌کردند. در همان دوره در ایالات متحده آمریکا، مردم از خفقان و افسردگی حاد رنج می‌بردند. در دهه ۱۹۳۰ تعداد مجازات اعدام بیشتر از هر دهه دیگری در تاریخ آمریکا بود که تعداد آن به طور میانگین به ۱۶۷ فقره اعدام در هر سال می‌رسید.

در دهه ۱۹۵۰، احساسات مردمی مبادرت به جلوگیری از مجازات اعدام کرد. بسیاری از کشورها، مجازات اعدام را یا به طور کلی منع یا محدود کردند و در آمریکا تعداد اعدام‌ها به طور چشمگیری کاهش یافت. اگرچه تعداد ۱۲۸۹ فقره اعدام در دهه ۱۹۴۰ ولی در دهه ۱۹۵۰ تنها ۷۱۵ فقره اعدام به وقوع پیوست و این روند تا جایی ادامه یافت که از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۱ تنها ۱۹۱ مورد اعدام به ثبت رسید. در سال ۱۹۶۶، حمایت از قانون اعدام به کمترین حد خود رسید. رای‌گیری مؤسسه گالوپ میزان حمایت از مجازات اعدام در این سال را تنها ٪۴۲ ثبت کرد.