execution-of-charles-i-l_tcm4-559504

اعدام «چارلز یکم» در قرن هفدهم در انگلستان. وی تنها پادشاه انگلستان بوده‌است که در پی اختلافات شدید با پارلمان انگلستان و جنگ داخلی با رهبران نظامی از جمله الیور کرامول، به اعدام محکوم شد.

به مرور کشورهای مدرن با اقوام مختلف پدیدار شدند. اساسا مفهوم «کشور‌های مدرن» از مفهوم «شهروند» نشأت گرفته ‌است. شکل‌گیری مفهوم شهروندی باعث افزایش برابری و پدیدارشدن «نظریه حقوق طبیعی» در اروپا شد. جنبه مهم دیگر این مسئله، پیدایش نیروهای پلیس و مؤسسه‌های ندامتگاه دائمی است. اهمیت وضع قوانین بازدارنده به جای مجازات، از ویژگی های بارز «نظریه انتخاب عقلانی» است که ریشه ی اصلی این نظریه را باید در قرن هفدهم میلادی و در آثار «سزاره بکاریا» که به‌خاطر تألیف «رساله جرائم و مجازات‌ها» شناخته شده است و همچنین «جرمی بنتام» که دوبار مجازات مرگ را مورد انتقاد قرار داده است، جستجو کرد. انتقال مجازات اعدام از دید انظار عمومی به داخل زاندان‌ها و دور از انظار، با به رسمیت شناختن این نظریه توسط بکاریا در ایتالیا و بعدتر توسط چارلز دیکنز و کارل مارکس با این استدلال که این امر باعث افزایش خشونت در زمان و مکان اجرای اعدام می‌شود، تسریع یافت.

در سال ۱۸۲۰ در بریتانیا برای تعداد ۱۶۰ جرم مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که سرقت از مغازه، سرقت‌های کوچک، سرقت احشام و یا قطع درختان در معرض عموم از جمله این جرائم بوده اند. شدت جرائم اگرچه اغلب توسط هیئت منصفه تعیین می‌شد، در برخی موارد قضات از صدور حکم اعدام امتناع می‌کردند و بعضا در دزدی‌های کوچک ارزش اموال مسروقه بررسی و مجازات بر اساس آن تعیین می‌شد. در زمان سلطنت هنری سوم در قرن شانزدهم، تقریبا تعداد ۷۲۰۰۰ نفر اعدام شدند. به عنوان مثال از جوشانده شدن، سوزاندن بر روی میله‌های بزرگ، به دار آویختن، قطع سر و غرق کردن از روش‌های مجازات در آن زمان می‌توان نام برد. این‌گونه مجازات‌ها برای جرایم خلاف قانون وقت از جمله ازدواج با یهودیان، اعتراف به جرم و خیانت به سلطنت به تصویب رسیده بود.

مجازات مرگ به عنوان مجازات تعداد بسیاری از جرائم در قرون ۱۷ و ۱۸ در انگلستان اعمال می‌شده است، ولی این مجازات هرگز به صورت گسترده‌ به گونه‌ای که قانون این اختیار وضع کرده باشد، اجرا نشد. در انگلستان نیز همانند کشورهای دیگر، بسیاری از مجرمینی که مرتکب جرائمی با مجازات اعدام شده بودند، به دلیل رفع اتهام توسط دادگاه و یا به سبب عفو رهایی یافته بودند که معمولا این مجرمین با مجازات‌های سبک‌تری هم‌چون تبعید به مستعمرات انگلیس (مانند آمریکا و استرالیا) روبرو می‌شدند.

مجازات مرگ برای جرایم حکومتی و قانونی تا دو قرن بعد از سلطنت هنری سوم ادامه داشت. این بدین معناست که در سال ۱۷۰۰ تعداد ۲۲۲ جرم، مجازات مرگ را به همراه داشته است که می‌توان دزدی و قطع درخت را به عنوان مثال نام برد. به دلیل تعداد و شدت زیاد اعدام در آن زمان برخی از اعضای هیئت منصفه و قضات حکم اعدام را برای جرایمی که جدیت خاصی نداشته صادر نمی‌کردند. این روند باعث اعمال برخی اصلاحات در مجازات مرگ در بریتانیا شد. در نتیجه بین سنوات ۱۸۲۳ تا ۱۸۳۷ قانون مجازات اعدام تنها برای ۱۰۰ جرم از ۲۲۲ جرم که مجازات مرگ را به همراه داشته اجرا می‌گردید.