0در ایالات متحده آمریکا، ایالت میشیگان پیشتاز لغو مجازات اعدام در ۱۸ مه ۱۸۴۶ بوده است. مجازات اعدام بین سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ بر اساس پرونده فدمن وی در جورجیا غیرقانونی اعلام شد. گرچه در سال ۱۹۷۶ مورد گرگ وی جورجیا بار دیگر مجازات اعدام را تحت شرایط خاص جاری ساخت. محدودیت‌های بیشتری بر مجازات اعدام با موارد آتکینز در ویرجینیا (ممنوعیت اعدام برای افراد با مشکلات ذهنی) و روپر (ممنوعیت اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم) اعمال شد.

در حال حاضر با احتساب ایالت مریلند که اخیرا مجازات اعدام را کنار گذاشته است، هجده ایالت در آمریکا به علاوه‌ی واشنگتن دی سی مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۰ بیانگر این است که ٪۶۴ مردم آمریکا مجازات اعدام را برای فردی که مرتکب قتل شده است مجاز می‌دانسته که این درصد از ٪۶۵ از سال ۲۰۰۶ و ٪۶۸ از سال ۲۰۰۱ به درصد کنونی کاهش داشته است. در میان ایالاتی که مجازات اعدام در آن جاری است، کالیفرنیا بیشترین تعداد زندانی در انتظار اعدام را داراست. ایالت تگزاس بیشترین آمار اعدام را داشته است (از زمان قانونی بودن مجازات اعدام توسط دادگاه عالی از سال ۱۹۷۶، ٪۴۰ اعدام‌ها در تگزاس صورت پذیرفته است). اوکلاهاما نیز در سال ۲۰۱۱ بیشترین تعداد اعدام را داشت.

مجازات اعدام در قانون اساسی آمریکا

بریتانیا بیش از هر کشور دیگری قانون مجازات اعدام در آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده بود. مهاجران اروپایی قوانین مجازات مرگ را همراه با خود به آمریکا آوردند. اولین مورد ثبت شده مجازات اعدام در آمریکا متعلق به کاپیتان جورج کندال در مستعمره جمیزتون ویرجینیا در سال ۱۶۰۸ بوده است. کاپیتان کندال به دلیل جاسوسی برای کشور اسپانیا به مجازات اعدام محکوم شد. از سوی دیگر در سال ۱۶۱۲ فرماندار ویرجینیا سر توماس دیل، قوانین الهی، اخلاقی و ازدواج را نیز تصویب کرد که به موجب آن حتی ارتکاب جرایم جزئی مانند سرقت انگور، ذبح مرغ‌ها و معامله با سرخپوستان نیز مجازات اعدام را در برمی‌داشت.

قوانین اعدام از مستعمره به مستعمره دیگر متغیر بوده است. به عنوان مثال مستعمره ماساچوست اولین اعدام خود را در سال ۱۶۰۲ برگزار کرد و این درحالی بود که قوانین مرکزی انگلیس مدرن تا سال‌ها بعد هم الزامی برای اجرای مجازات اعدام ایجاد نکرده بود. از طرفی مستعمره نیویورک قانون دوک ۱۶۶۵ را به تصویب رساند که به موجب آن جرایمی نظیر ضرب و شتم مادران و پدران و انکار خدا منتج به مجازات اعدام می‌شد.

علی‌رغم الغای مجازات اعدام در اروپا، آمریکا کماکان از مجازات اعدام استفاده می‌کرد که البته محدودیت‌هایی را در صدور مجازات اعدام اعمال می‌نمود.

در سال ۱۹۷۷، دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا مجازات اعدام را برای تجاوزی که منجر به مرگ قربانی نشود، غیرقانونی دانست. محدودیت‌هایی از این قبیل نیز در دهه‌ی بعد اعمال شد.