کمپین حق حیات تلاشی است برای درک بیشتر مقوله‌ی اعدام و آثار و نتایج اجرای آن در یک جامعه.

اولویت ما در «کمپین حق حیات» نه اقدام عملی در راستای «لغو مجازات اعدام» که تغییر فرهنگ و ذهنیت جامعه و آگاهی‌بخشی در خصوص حق زندگی است، ما بر این باوریم که گفتگو در مورد حق حیات (و بحث‌های مرتبط با آن) با وجود آمار بالای اعدام در ایران امری ضروری است و می‌تواند کمک موثری باشد در جهت احترام به شان و منزلت انسان و حرکت به سوی جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی همچون مدارا، پرهیز از خشونت و رواداری را محترم بشمارد.

کمپین حق حیات تلاشی است برای درک بیشتر مقوله‌ی اعدام و آثار و نتایج اجرای آن در یک جامعه. ما معتقدیم با ارائه توضیحات کافی و منطقی می‌توان نظر بسیاری از موافقان مجازات اعدام را تغییر داد.

در نتیجه هدف اصلی ما تهیه محتوایی کامل، شفاف، قابل استناد و ارجاع در حوزه‌های مختلف مرتبط با اعدام به زبان فارسی است. با این امید که مطالب تهیه و منتشر شده از طریق وب‌سایت این کمپین بتواند نقش کوچکی در بالابردن آگاهی عمومی در مورد حق حیات و مجازات ناقض آن یعنی اعدام ایفا کند. تمدن جهانی در دهه‌های گذشته هر چه بیشتر به سمت محدود کردن و نهایتا لغو مجازات اعدام گام برداشته است.

با ما در گسترش این پیام همراه شوید.